• Λειτουργούμε

Από Σεπτέμβριο - Ιούλιο
Από Δευτέρα - Παρασκευή
Από 7:00— 17:30 μ.μ.

  • Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το σχολείο στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικά προσωπικό καθώς και ειδικούς συνεργάτες ( Παιδίατρος, Ψυχολόγος, Γυμναστής κ.α. )

  • Διατροφή

Σερβίρονται καθημερινά 3 γεύματα Φτιαγμένα στο χώρο του σχολείου από φρέσκα και αγνά υλικά. Ενημερώνεστε με ειδικό έντυπο ( το μηνιαίο menou ) που δίνεται στην αρχή κάθε νέου μήνα.

  • Ενημερωτικό φυλλάδιο

Παρέχεται ειδικό βιβλιαράκι για την καθημερινή σας ενημέρωση και επικοινωνία ( δραστηριότητες, ύπνος , διατροφή , υγιεινή )

  • Συναντήσεις γονέων

Πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές και συμ βουλευτικές συναντήσεις γονέων από τις Παιδαγωγούς μας και τους Ειδι κούς συνεργάτες.