Μονάδα Φροντίδας και Διαπαιδαγώγησης Προσχολική Αγωγής

                                                ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ  6β

                                                                  ΑΓΙΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ

                                                       210 62.16.739—210 80.04.116

                                                       6937 106500— 6941 402546

ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ

          

 

 

 

Θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια της διάθεσής μας για συνεχή βελτίωση και σταθερά αυξανόμενη ποιότητα να φέρουμε κοντά σας και διαδικτυακά τη ζεστή ατμόσφαιρα  της ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑΣ , το ήρεμο, οικείο, γεμάτο αγάπη και στοργή περιβάλλον της .

 

         Σύντομα κοντά σας.

 

 

                                    Με εκτίμηση

 

         Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑΣ